Digital föreläsning om BPH med pudelinriktning

Den 19 april ska Mentalpoolen ha en digital föreläsning om BPH med pudelinriktning!

BPH, Beteende och Personlighetsbeskrivning hund, är ett sätt att bedöma mentaliteten hos en hund. Det används som avelsverktyg av uppfödare, av klubbar för utvärdering av mentalitet inom raser samt av enskilda personer som önskar veta mer om deras hunds mentalitet. Ibland kan det dock vara svårt att veta varför BPH utförs, hur det tolkas och vad det egentligen säger om din pudel.

Vi har bjudit in föreläsare Catharina Brandsten från SKKs Mentalpool som håller en digital föreläsning för oss om BPH. Hon kommer ta upp vad BPH är, vad de olika momenten i beskrivningen innebär och vad som bedöms inom dem. Vi kommer även titta på pudelns två spindeldiagram, vad vi har för typ av mentalitet inom rasen och de variationerna som finns.
Ett utmärkt tillfälle för dig som vill öka kunskapen om BPH och mentaliteten inom vår ras!

Datum: 19 april
Tid: kl 18 till ca 20:30-21
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Kostnad: Gratis

Föreläsningen är för Pudelklubbens medlemmar.
Max 300 deltagare. Sista anmälan är 17 april.