Rapportera rcd-4 testad hund

Svenska Pudelklubben önskar ta del av resultat från DNA-testade hundar avseende rcd-4 varianten av PRA för att öka vetskapen om dess förekomst.

OBS! Om du tidigare har anmält din hunds resultat till avelsrådet och vill att det ska finnas med på hemsidan behöver du skicka in det på nytt via nedanstående formulär, då vi behöver ditt godkännande.

Tack för att du bidrar,Svenska Pudelklubben CS  
*
*
*
*
*
 
*