SPK instiftar BPH-diplom

Som ett steg i att öka andelen pudlar som utför BPH, samt öka medvetenheten kring mentaliteten som en del av avelsarbetet, har Svenska Pudelklubben instiftat ett uppfödardiplom BPH.

Diplomet finns i tre olika valörer; brons, silver och guld. De tilldelas uppfödare som har 5, 15 respektive 25 hundar med samma kennelnamn som deltagit på BPH. Uppfödaren ansöker själv om diplom.

Svenska Pudelklubben utvärderar pudelns mentalitet genom framförallt BPH-resultat, då det är ett mätbart verktyg som hjälper oss som klubb att utvärdera rasens mentalitet men också dig som uppfödare vid avelsutvärdering.

Läs mer för sidan för BPH-diplom, formuläret finns att fylla i nedan samt på sidan för uppfödardiplom BPH.

Formulär för ansökan om BPH-diplom,
i brons, silver och guld, för uppfödare
Uppfödarens för- och efternamn: *
Kennelnamn: *
Medlemsnummer i Svenska Pudelklubben: *
Obs! Är ni flera kennelnamnsinnehavare måste alla vara medlemmar i Svenska Pudelklubben
E-postadress *
Postadress:
Hundar som genomfört BPH; skriv deras registreringsnummer i fältet nedan *