Att DNA-testa sin hund som är hereditärt fri i tredje generation

SKK kom 2021 med nya regler angående DNA-test på hundar som är hereditärt fria i tredje generation. Då det är svårt att säkerställa riktigheten i resultat ju fler generationer som är hereditärt fria beslutade SKK att införa krav på DNA-test på hundar som är hereditärt fria i tredje led. För våra pudlar påverkar denna regel de mindre varianterna som ska ha ett stambokfört (synligt på hund/avelsdata) resultat för prcd-PRA innan avel för att få registrera avkommor. Antingen via eget DNA-test eller att de är fria genom sina föräldrars resultat (hereditärt fri).

I praktiken innebär det att om du har en hund, du tänkt använda i avel, som har 2 generationer hereditärt fria hundar bakom sig är din hund den tredje generationen och du måste DNA-testa den. Har du köpt en hund tänkt för avel och uppfödaren informerat dig om att föräldrarna är hereditärt fria kan det alltså ändå innebära att du behöver DNA-testa din egen hund.

Du ser på hund/avelsdata om din hund har ett stambokfört resultat eller ej. Det är viktigt att du tittar på din egen hund och inte utgår enbart från föräldrarnas resultat.

Tänk på att resultatet ska finnas stambokfört innan parning inför avel och att det kan ta flera veckor att få hundens testresultat samt registrera det hos SKK.

Källa: SKK. Bild hämtad från SKKs informationssida gällande DNA-test av hereditärt fria hundar i tredje generation.

SKK förklarar

Läs mer om test av hereditärt fria hundar i tredje generation genom att klicka på bilden (ett nytt fönster öppnas) 

Lathund för dig som ska testa din hund

SPK har sammanställt en lathund för dig som står inför att testa din hund. Klicka på bilden 

SPKs mentorer är till för att hjälpa

Känns något krångligt? Vänd dig till någon av våra mentorer för rådgivning och hjälp.