Förnyade valphänvisningsregler

SPK CS har i samband med revideringsarbetet av RAS (Rasspecifika avelsstrategier) arbetat med att förtydliga valphänvisningsreglerna för kullar som hänvisas via Pudelklubben. De uppdaterade hänvisningsreglerna gäller från och med 1 februari 2024.