Skip to content

Svenska Kennelklubben godkänner fyra laboratorier för registrering av prcd-PRA på de mindre storlekarna på pudel, därför har vi valt att ta kontakt med dem för att kunna erbjuda rabatterade priser för våra medlemmar. 

Ni hittar en sammanställning nedan. Dessa fyra laboratorier är; Antagene, Laboklin, Genomia eller EVG Diagnostics. 

Har nedan presenteras priser på de tester som kan vara intressanta för oss pudelägare.
Läs gärna texten om DNA-tester hos SKK, du hittar den genom att klicka här

Observera att priserna nedan är ifrån September 2021 och kan komma att ändras, för mest aktuellt pris vänd dig till företagens hemsidor. 

Klicka för att se sammanställningar över priser 

Genetiska tester, var och hur

Genetiska tester, var och vad kostar det

Svenska Kennelklubben fyra laboratorier; Antagene, Laboklin, Genomia eller EVG Diagnostics.

Har nedan presenteras priser pa de tester som kan vara intressanta for oss pudelägare.

Observera att priserna nedan ar ifrån September 2021 och kan komma att ändras

Antagen Till Antagenes hemsida

Antagen ar ett franskt laboratorie. De erbjuder förutom online-order en manuell order.

Sjukdomsgener

Prcd-PRA Rcd-4 DM NEWS VWD1
Normalt €90 ej tillgänglig €75 €75 €75
Rabatt nej nej nej nej nej

Färggener

Antagene erbjuder inga gentester for färger

Rabatter/Paket

Antagene erbjuder inga rabatter eller paketpris

Laboklin Till Labogens hemsida

Laboklin heter egentligen LABOKLIN GmbH & Co. KG och ar ett tyskt bolag.
Deras avdelning for gentester heter Labogen

Laboklin erbjuder 20% rabatt till registrerade uppfödare.

Sjukdomsgener

Prcd-PRA Rcd-4 DM NEWS VWD1
Normalt €77.50 €59.50 €77.50 €59.50 €59.50
Rabatterat €47.60 €62.00 €47.60 €47.60

Färggener

Vid beställning av tva eller fler färger ar priset for första färgen €59.50, varje ytterligare färg ar €25.00.
Tabellen nedan tar bara hänsyn till klubbrabatten.

K-loci E-loci A-loci B-loci I-loci
Normalt €59.50 €59.50 €59.50 €59.50 €59.50
Rabatterat €47.92 €47.92 €47.92 €47.92 €47.92

Paket

DM + NEWS + Vwd1 + prcd-PRA + rcd4-PRA Locus A + B + D + E + I+ K + S
Normalt €128.00 €128.00
Rabatterat €102.40 €102.40

Genomia Till Genomias hemsida

Genomia ar ett Tjeckiskt bolag

Genomia erbjuder 10% rabatt till pudelklubbens medlemmar

Det tillkommer en avgift pa €8.00 for swabbar om man vill ha dem skickade till sig

Betalningen begärs inte förrän swabbarna skickats och kommit fram till Genomia

Sjukdomsgener

Prcd-PRA Rcd-4 DM NEWS VWD1
Normalt €58.00 €52.00 €58.00 €58.00 €56.00
Rabatterat €52.20 €46.80 €52.20 €52.20 €50.40

Färggener

K-loci E-loci A-loci B-loci I-loci
Normalt €44.00 €44.00 €44.00 €44.00 €44.00
Rabatterat €39.60 €39.60 €39.60 €39.60 €39.60

Paket

PRA-prcd + PRA-rcd4 vWDI + PRA-prcd vWD I + DM Locus A + B + D + E + K
Normalt €99.00 €96.00 €99.00 €184.00
Rabatterat €89.10 €86.40 €89.10 €165.60

EVG Till EVG Diagnostics hemsida

EVG Diagnostics ar ett Slovenskt bolag.

EVG Diagnostics erbjuder 20% rabatt at medlemmar i en kennelklub.

Sjukdomsgener

Prcd-PRA Rcd-4 DM NEWS VWD1
Normalt €54.90 €42.70 €55.00 €42.70 €48.80
Rabatterat €43.92 €34.16 €44.00 €34.16 €39.04

Färggener

För loci A, B, D, E eller K ges en extra rabatt på 50% om man beställer fler än en.
Tabellen nedan tar inte hänsyn till denna extra rabatt.

K-loci E-loci A-loci B-loci I-loci
Normalt €42.70 €42.70 €42.70 €42.70 €42.70
Rabatterat €34.16 €34.16 €34.16 €34.16 €34.16

Paket

DM + NEWS + Vwd1 + prcd-PRA + rcd4-PRA prcd-PRA + rcd4-PRA
Normalt €153.79
Rabatterat €123.03 €70,27

Jämförelse med klubbrabatter

Billigaste pris i grönt, dyrast i rött.

Sjukdomsgener

Prcd-PRA Rcd-4 DM NEWS VWD1
Antagen €90(0%) ej tillgänglig €75(0%) €75(0%) €75(0%)
Laboklin €77.50(0%) €47.60 €62.00 €47.60 €47.60
Genomia €52.20 €46.80 €52.20 €52.20 €50.40
EVG €43.92 €34.16 €44.00 €34.16 €39.04

Färggener

Enbart klubbrabatten är medräknad i nedanstående tabell.

K-loci E-loci A-loci B-loci I-loci
Labokin €47.92 €47.92 €47.92 €47.92 €47.92
Genomia €39.60 €39.60 €39.60 €39.60 €39.60
EVG €34.16 €34.16 €34.16 €34.16 €34.16

Exempel

Billigaste pris i grönt, dyrast i rött.

En uppfödare vill testa sin hund för två sjukdomsgener och fem färggener.

Sjukdomsgener: Prcd-PRA och Rcd-4

Färggener: Loci E, A, K, B och I

Det billigaste alternativet har valts för varje laboratorium

Prcd-PRA + Rcd4 Typ Loci
E, A, K, B och I
Typ
Laboklin €102.40 Paket: (DM, NEWS, Vwd1, prcd-PRA, rcd4-PRA) €102.40 Paket
A, B, D, E, I, K, S
Genomia €89.10 Paket: (prcd-PRA, rcd4-PRA) €198:00 Inte paket
EVG €70.27 Paket: (prcd-PRA, rcd4-PRA) €119:56 Inte paket