Skip to content

En sak som ständigt leder till frågor och oklarheter är mätning.

Hur mäter man en pudel?
Det som är intressant är mankhöjden. Manken = skulderbladen och höjden mäts från marken till skulderbladets högsta punkt. Det är just den höjden som är avgörande för vilken storlek en pudel har. Toypudeln ska vara minst 24 cm och högst 28 cm i mankhöjd, dvärg 28,1 -35 cm, mellanpudel 35,1-45 cm. Om en mellanpudel är över 45 cm blir den inte storpudel. Däremellan är det vattentäta skott. En för liten storpudel kan därför inte heller byta ner sig till mellanpudel utan är just det, en för liten storpudel.

Varför ska våra mindre varianter av pudel (mellan, dvärg och toy) obligatoriskt mätas på utställningar?
Vi har det som kallas ”öppen stambok” för de mindre storlekarna. Det betyder att vi får avla över storleksgränserna. Valpar som föds i en sådan kombination registreras efter den största föräldern. Alla hundar under 15 månaders ålder som ställs ut, mäts vid varje utställningstillfälle och tävlar i den storlek som domaren mäter hunden till just den dagen. Det är därför det är viktigt att mäta alla hundar innan bedömningen börjar. Ingen vill väl tävla i fel storlek.

Det ska alltid anges i PM: et som skickas ut, när och var pudlarna mäts. När hunden uppnått 15 mån. ålder slutmäts den. Är hunden då av en annan storlek än den registrerats som, omregistreras hunden till den ”nya” storleken. De priser hunden fått innan slutmätningen får den ta med sig även om de erövrats i en annan storlek.

Om man inte accepterar slutmätningsresultatet kan man begära ommätning. Det ska ske vid nästa utställningstillfälle och man måste i förväg skicka in en förfrågan till utställnings-arrangören. En ommätning måste göras av två för rasen auktoriserade domare. Ommätning kan ske endast en gång och det resultatet kan inte överklagas.
När en hund har ett slutmätningsresultat står det ett M efter registreringsnumret och för toy ett T, dvärg D och mellan M.

Det är viktigt att, i alla fall alla hundar som ska gå i avel, mäts och får en korrekt storleksangivelse. När uppfödare väljer avelsdjur och som ett led i det läser olika hundars ”släktträd”, är det till stor hjälp om man har upplysning om korrekt storlek.

Från och med september 2012 har Svenska Kennelklubben tagit bort möjligheten att slutmäta en hund utan att den ställs ut. Mätningen ingår som en del i kvalitetsbedömningen.

SPK/CS

Läs mer i följande dokument:

Mätningsfrågor och Domarinstruktioner för obligatorisk mätning.