Skip to content

Nedan hittar ni namn på de medlemmar som erhållit Svenska Pudelklubbens förtjänsttecken och/eller är hedersmedlem.  

I tabellen kan ni sortera på namn, år och avdelning. Vill ni endast se en viss avdelning så skriv avdelningens namn längst ner i sökrutan. Det går att skriva ut listan i sin helhet men också med sökkriterier. 

Avdelningarna gratulerar sina medlemmar som är Hedersmedlemmar eller har Förtjänsttecken vid 50 år, 60 år, 70 år, 80 år, 85 år osv. CS gratulerar alla Hedersmedlemmar vid 50 år, 60 år, 70 år, 80 år, 85 år osv.

Vid dödsfall skickas blommor till begravningen till Hedersmedlem och till medlem som har Förtjänsttecken från egna avdelningen. CS skickar blommor till alla Hedersmedlemmars begravning

Förtjänsttecken
Förtjänsttecken kan tilldelas den, som varit medlem i minst 10 år och gjort en utomordentligt god insats för
klubben eller haft förtjänstfull uppfödning av pudel, dock skall insatsen vara något utöver det vanliga.
Förslag till kandidat skall vara SPK:s styrelse tillhanda senast den 1 november för fastställande. Utdelning sker i
samband med avdelningens årsmöte, alternativt Pudelfullmäktige.

Hedersmedlem
På förslag av styrelsen äger årsmötet (Pudelfullmäktige) kalla den som tidigare tilldelats förtjänsttecken och som
på ett utomordentligt sätt främjat klubben eller klubbens syften till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från
medlemsavgift, men har samma rättigheter och skyldigheter som fullt betalande medlem.

Förtjänsttecken