Skip to content

Vartannat år samlas representanter från styrelsen i Pudelklubben för varje nordiskt land för en konferens för att utbyta erfarenheter och delge information.

Nedan hittar du minnesanteckningar;