Skip to content
SKKplay

Här har vi samlat några av SKK producerade klipp/play-avsnitt som gäller uppfödning och avel. 

Länkade från SKKs youtubekanal där ni också kan hitta andra klipp och avsnitt som berör hundägande i stort. 

Klicka här så öppnas SKKs youtubesida

Framtidens hundar

Sofia Malm, genetiskt sakkunnig på SKK, föreläser om framtidens hundar på Veterinärkongressen 2020

Uppfödare och lagen

Programmet tar bland annat upp kennelkonsulenternas roll, vad uppfödaren bör tänka på i samband med valpköp, eventuell reklamation eller återköp. Vi fokuserar på konsumentköplagen och köplagen ur ett uppfödarperspektiv.

DNA-tester

Det här programmet handlar om de DNA-tester som blir allt vanligare och om nyttan kontra problemen som de kan medföra.

Ekonomi för uppfödare

Ekonomi och redovisning kan för många verka lite trist och krångligt men det är viktigt att du som är uppfödare har bra koll på din ekonomi. I programmet får vi träffa uppfödaren Anki Andersson, som tipsar om hur du ska bokföra dina inkomster och kostnader och hur du ska redovisa eventuell vinst. Du får också handfasta tips kring betalning vid valpförsäljning med mera.

I huvudet på en hund - avel för mentalitet och funktion

Helena Frögeli föreläser om avel för mentalitet och funktion på Veterinärkongressen 2020

Utfodring ur ett uppfödarperspektiv

Foderexperten Marie Sallander pratar om utfodring av den dräktiga och digivande tiken, utfodring runt valpning och avvänjning av tik och valpar. Programledare är Katarina Sundberg.

Index för HD och ED

Sofia Malm från Svenska Kennelklubben föreläser om index för HD och ED. Föreläsningen var en del av en utbildning kring index som hölls den 16 april 2016 arrangerad av Svenska Kennelklubben.

Avelsvärdering med index som verktyg

Erling Strandberg från SLU föreläser om hur index kan användas som ett verktyg för avelsvärdering. Föreläsningen var en del av en utbildning kring index som hölls den 16 april 2016 arrangerad av Svenska Kennelklubben

HD-utredningens presentation

HD-utredningen, som initierades av KF 2017, presenterades lördagen den 11 maj 2019 inför representanter från ras- och specialklubbar.

(OBS! stundtals dåligt ljud).

Ledavläsning med fokus på ED

Det fjärde programmet i SKKs serie SKK Play för uppfödare handlar om ledavläsning med fokus på armbågsledsdysplasi, eller ED som det också kallas efter engelskans elbow dysplasia. I programmet kommer ni att få träffa SKKs avläsare, forskare, genetiker och veterinärer som uttalar sig i ämnet.

Tiden efter löpning - dräktig eller ej

Bodil Ström Holst föreläser om hur fostren påverkas av herpesvirus hos tiken.

Filmen om BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är ett sätt att få reda på mer om din hunds personlighet. BPH är utvecklat för alla hundraser och du behöver inte ha tränat med din hund för att gå på BPH.

Hur du beställer en av röntgenavläsning hos SKK

Här ser du steg för steg hur du beställer en avläsning av en röntgenundersökning.