Skip to content

Valberedningen för Svenska Pudelklubben

Valberedningen har nu inlett sitt arbete inför Pudelfullmäktige 2020. Vårt uppdrag består i att lägga fram ett förslag på ny styrelse inför verksamhetsåret 2020. (Pudelfullmäktige 4-5/4 2020)

Uppdraget har vi fått av delegaterna som i sin tur agerar på medlemmarnas uppdrag, på föregående års PF. Att bli invald i valberedningen innebär att man har fullmäktiges förtroende att hitta lämpliga kandidater för att kunna sätta samman en väl fungerande styrelse.

Valberedningen har valt att arbeta på följande sätt:

  • Vi ringer till varje styrelsemedlem för att intervjua dem över huruvida de står till valberedningens förfogande inför nästa verksamhetsår och för att fånga upp de behov man ser inför det samma. Vi upplever att det ger oss möjligheterna till ett förtroligt samtal och fånga upp arbetsstämningen på ett bra sätt.
  • Vi gör en sammanställning över vilka platser som är valbara inför årsmötet.
  • Vi sätter oss ner och funderar över vilka kompetenser vi ser ett behov av.
  • Vi ställer samman en lista på lämpliga personer och tillfrågar dem ifall de står till valberedningens förfogande.
  • Vi publicerar vårt förslag i årsmöteshandlingarna.

Känner du dig manad att arbeta i styrelsen, eller känner någon som du skulle vilja tipsa oss om, tveka då inte att kontakta någon av oss i valberedningen!

Mikael Nilsson,                 073-072 39 14   Sammankallande
Annika Gripencreutz          0702-51 51 90
Carina Enberg                  0706-48 08 88

Tack till alla som vill vara med och hjälpa till!!