Digital informationsträff om nya rasstandarden

Varmt välkomna alla medlemmar i Svenska Pudelklubben 🐩

Svenska Pudelklubben bjuder in sina medlemmar till en digital träff den 24 juli, klockan 19:00
Vi kommer att informera om den nya standarden som träder i kraft 1 augusti 2024 samt hålla diskussion.
Har ni frågor kring ämnet önskas dessa ställas i förväg i samband med anmälan till träffen, senast 21 juli. 

Varmt välkomna

Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse