Lydnadslistan delresultat 2021:1

Vi fortsätter med vår publicering av delresultat och näst på tur är lydnaden, vill ni öppna resultatet i en egen flik klickar ni här.

Under 2021 så är resultaten på “årets pudel”-listor baserade på resultat från juli-december pga covid-19 pandemin, läs mer om det här