Skip to content
Home Kalender Aktivitetsmöte i Skellefteå

Aktivitetsmöte i Skellefteå

Vi bjuder in våra medlemmar i Skellefteå till ett digitalt aktivitetsmöte!

Datum: Tisdag 23 maj
Tid: kl 18:30-20:00

Då möts vi och samtalar kring vilka aktiviteter vi önskar genomföra med våra pudlar.

Hoppas att många kan närvara så vi kan hjälpas åt att komma på roliga saker att göra!

Klicka gärna i att du kommer här i evenemanget!
Länken till mötet kommer här:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWJhOWFlOWUtZDExZC00MjZlLThmZjEtMzE4MDkyZDNjZDRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22066f0b11-5f4b-4d81-a514-93cb50287062%22%2c%22Oid%22%3a%22fa1d2df0-c088-4ce0-992e-339e806877b9%22%7d

Välkomna!
/Ombud Yvonne och Anna

Datum

maj 23 2023
Expired!

Tid

18:30 - 20:00

Lokal tid

  • Tidszon: America/New_York
  • Datum: maj 23 2023
  • Tid 12:30 - 14:00

Mer info

Läs mer
Läs mer