Varför är det så krångligt med PRA?

Av Barbro Teglöf, SPKs avelskommitté

De flesta har nog uppmärksammat att det nu finns två PRA-former som man kan testa sina hundar för. Deras namn är ju snarlika, men det är två olika sjukdomar med samma resuktat, hundarna kan bli helt blinda om de har två ”sjuka” anlag. De två sjukdomarna heter prcd (progressiv rod cone degeneration) och rcd-4 (rod cone degeneration), de påverkar båda stavarna och tapparna i näthinnan, dessa förstörs gradvis.

PRA står för progressiv retinal atrofi. Det finns fler PRA-former, fast de inte har påvisats hos pudel.

Vad är prcd?
Det är den gen där det finns en mutation som är den vanligaste orsaken till att de mindre storleksvarianterna får ögonsjukdomen PRA, denna leder så småningom till att hunden blir blind, sjukdomen nedärvs enkelt recessivt d.v.s. att båda föräldrarna till en sjuk hund måste vara minst anlagsbärare för sjukdomen.

När man upptäckte denna sjukdom (PRA) hade man inte så många medel att ”bli av med den”, det enda man kunde göra var att ögonundersöka alla avelsdjur och såklart alla som verkade se dåligt. Enligt dåtidens hälsoprogram fick man inte använda hundar som var anlagsbärare för PRA i avel, vilket gjorde att en hel del hundar föll bort. Genen för prcd har påvisats hos enstaka stora pudlar.

Vad är rcd-4?
Det är den gen där det finns en mutation som leder till att en del pudlar får ögonsjukdomen PRA, denna leder så småningom till att hunden blir blind, sjukdomen nedärvs enkelt recessivt d.v.s. att båda föräldrarna till en sjuk hund måste vara minst anlagsbärare för sjukdomen.

Denna form av PRA visar sig sent i hundens liv, oftast från 7 års ålder och uppåt, vissa kan börja visa symptom så sent som i 12-årsåldern. Denna form av PRA har visats finna också hos de stora pudlarna, dock ovanlig.

Bild 1 visar ett friskt öga

Bild 1 visar ett friskt öga

Bild 2 visar ett öga med begynnande PRA

Bild 2 visar ett öga med begynnande PRA

Bild 3 visar ett öga med utvecklad PRA

Bild 3 visar ett öga med utvecklad PRA