Är du en uppfödare av vår underbara ras och vill stå med i uppfödarregistret på SPKs hemsida?

Kriterierna för att få stå med i registret är att man är medlem i SPK (är man fler delägare i en kennel måste alla vara medlemmar), följer gällande hälsoprogram/registreringsbestämmelser och i avel använder pudlar i färg godkänd enligt FCI s standard.

Uppfödarna ansvarar själva för att uppgifterna är korrekta.

Formulär för att finnas med i uppfödarregistret hittar du här

Uppfödarregister storpudel