Skip to content

Verktyg vid avel

Att vara uppfödare, och/eller hanhundsägare, är både roligt, utmanande och spännande. Det är ett stort åtagande och ansvar både gentemot tiken, valparna, valpköparna och rasen.

Alla uppfödare och avelsintresserade har någon gång varit nybörjare och steg ett i att kunna skapa goda förutsättningar för sina avelsplaner, rasens välbefinnande, framtida valpar och dess ägare är att söka information och kunskap. Både om tidigare generationer i din hunds härkomst men också rasen i stort. Informationssökandet är alltid en pågående process och slutar inte även om du fött upp rasen under en längre tid.

Oavsett om du är uppfödare eller hanhundsägare är du skyldig att följa Jordbruksverkets föreskrifter gällande avel och djurhållning, är du dessutom medlem i Svenska Kennelklubben (SKK) organisationen ska du följa deras grundregler, registreringsbestämmelser och vara upplyst om deras avelspolicy. 

Vi hoppas att dessa sidor kan vara en del av just din informations- och kunskapssökande gällande rasen pudel och avel. Till din hjälp finns ett antal utmärkta verktyg att tillgå, men därutöver rekommenderas givetvis att bilden kompletteras med information från de aktuella hundarnas ägare och uppfödare.

SKK Avels- och Hunddata

SKK har flera verktyg, däribland avelsdata och hunddata, där du kan söka efter information om enskilda hundar och även rasen som helhet.

På Hundadata kan du enkelt göra uppslag på olika hundar och få tillgång till information om hunden. Du behöver veta namnet hunden har i stamtavlan eller registreringsnummer för att snabbt göra uppslag i SKKs databas. Du kan t ex se tävlingsresultat, stamtavla, uppgifter om uppfödaren och hälsoresultat på hunden som du söker upp.

På Avelsdata kan du fördjupa sökningarna och få en helhetsbild kring en enskild individs både enskilda hälsa, tävlingar m.m men också få översikt över syskons, avkommors och andra släktingars resultat. Här kan du också göra provparningar och få fram stamtavlor på fiktiva parningar med bla inavelsgradsberäkning samt ev. preliminär HD-index (för storpudel och mellanpudel). Du hittar också information kring rasen som helhet; statistik över hälsa, mentalitet när det gäller BPH och MH, statistik kring vilka hundar som har använts i avel och massa mer matnyttigt.

Var inte rädd för att prova att trycka dig fram bland de olika val man kan göra i både Avelsdata och Hunddata – för att lära dig mer!

Webbinarium på ämnet avel och hälsa

Pudelklubben hade i februari 2021 ett webbinarium med dåvarande Avels och uppfödarkommitté där det samtalades om avel, uppfödning och hälsa. Webbinariet spelades in och går att se i efterhand. 

SKK har regelbundet webbinarium med olika teman, även de spelas in och hittas på deras Play-kanal. Vi har sorterat ut de som är specifika för avel och berör vår ras på en egen sida.