Ang DNA-tester från Genoscoper

Med anledning av det utskick från Genoscoper avseende MyDogDNA som nyligen gjorts till ett antal special- och rasklubbar önskar vi på SKKs Avdelning för avel och hälsa ge våra reflektioner kring de tjänster som erbjuds av laboratoriet. SKK har också nyligen tagit del av denna marknadsföring av “genetiska hälsopass” som omfattar ett stort antal DNA-tester. Vi för just nu dialog med hundgenetikgruppen vid SLU om hur vi på bästa sätt ska informera klubbar och uppfödare om denna nya tillämpning av DNA-tester. Även om vi i dagsläget alltså inte har något färdigt informationsmaterial kring detta känns det angeläget att i ett tidigt skede kommentera den marknadsföring som nu genomförs. Info från SKK, Avel och hälsa – Genoscoper, läs hela informationsbrevet via länken.