SKK gör en webbanner för uppfödare

Visa valpspekulanter och andra att du som uppfödare är SKK ansluten och därför följer SKKs regelverk som rör allt kring avel och uppfödning. 

“Som uppfödare vet du att det finns många fördelar med att köpa en SKK-registrerad hund. Men för en valpköpare är det inte lika enkelt att veta varför man ska välja en uppfödare inom SKK. Därför har vi tagit fram en banner som du kan placera på din egen hemsida eller sociala medier för att visa att du är medlem i SKK och göra det tydligt för dina besökare vad det egentligen innebär. Budskapet är enkelt – som uppfödare följer vi Svenska Kennelklubbens regler och värnar om våra hundar och hundköpare. ”
(källa SKK) 

Klicka dig vidare till SKKs hemsida för mer information om hur du går tillväga. 

Varför det är självklart att välja en SKK ansluten uppfödare kan du som söker pudelvalp läsa om här:  https://www.skk.se/sjalvklart