Skip to content

Det finns flera ögonsjukdomar som kan drabba hundar, pudeln inget undantag, som man endast kan hitta genom att ögonlysa sin hund. 

Vissa av dessa ögonsjukdomar är ärftliga och andra inte. Därför har Svenska Pudelklubben som rekommendation, krävs också för att få valphänvisning på de mindre varianterna av pudel, att avelsdjur ögonlyses efter 18 månader och sen igen när hunden fyllt 5 år.

De mindre varianterna av pudel (toy/dvärg/mellan) har också ett hälsoprogram gällande prcd formen av PRA. Vilket innebär att hundar som ska gå i avel måste vara DNA-testade, resultatet måste vara stambokfört (synligt på hunddata) innan parning, för att valpar skall kunna registreras. 

På SKKs hemsida hittar du mycket information om diverse ögonåkommor samt hur du som pudelägare gör för att DNA-testa din hund. Du hittar dit via deras logga. 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Pudelklubbens avelsråd vid frågor och funderingar kring diagnoser vid ögonlysning, prcd-testning eller dylikt.

E-postadress till dem är avel.cs@pudelklubben.se 

 

På SKKs hemsida hittar du mycket information om diverse ögonåkommor samt hur du som pudelägare gör för att DNA-testa din hund. Du hittar dit via bilderna nedan. 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Pudelklubbens avelsråd vid frågor och funderingar kring diagnoser vid ögonlysning, prcd-testning eller dylikt.

E-postadress till dem är avel.cs@pudelklubben.se 

 

På SKKs hemsida hittar du mycket information om diverse ögonåkommor samt hur du som pudelägare gör för att DNA-testa din hund. Du hittar dit via bilderna nedan. 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Pudelklubbens avelsråd vid frågor och funderingar kring diagnoser vid ögonlysning, prcd-testning eller dylikt.

E-postadress till dem är avel.cs@pudelklubben.se 

 

Allmänt om ögonsjukdomar

Läs mer om ögonsjukdomar som kan drabba alla raser, däribland pudel av alla storlekar, på SKKs hemsida.

Läs mer om prcd-PRA hos SKK

Läs mer om prcd-PRA och hur du går tillväga för att DNA-testa din hund hos Svenska Kennelklubben.

Där hittar du vilka labb SKK godkänner för testning, den remiss du behöver samt övrig information inför ditt veterinärbesök.

Rcd-4

Läs mer om Rcd-4, en PRA variant som hittats på pudel