BPH 200-analys för storpudel

Fler än 200 storpudlar har nu genomgått Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Därför har rasen fått en så kallad 200-analys, en detaljerad beskrivning av resultaten.