Medlemsannonser i PudelNytt nr 3 2019

Nummer 3 av PudelNytt 2019 var ett temanummer med fokus på hanhundar.