Pudeln som ras…

Pudeln är social, humoristisk, lekfull och snabbtänkt. I dess rasstandard står det att pudeln ska ge intryck av klokhet…

Slået op af SPK Svenska PudelklubbenTirsdag den 16. juni 2020