Årets avels-och uppfödargrupp

Näst ut att gratuleras till vinnare av årets lista är de uppfödare och/eller ägare som fått hundar från sin uppfödning respektive sin hunds avkommor utställda i grupp under 2022.

Årets avelsgrupp premierar den hund som med sina avkommor samlat ihop flest poäng ifrån SPKs utställningar under året

Årets Avelsgrupp – Storpudel

Momabo’s Lightning River

Ägare: Carina Kinde

Årets Avelsgrupp – Mellanpudel

True Black Diamond Of Gottardo

Ägare: Elise och Viktoria Johansson

Årets Avelsgrupp – Toypudel

Djakartas Pure Poison

Ägare: Marthe Norström

(foto: Jenny Jurnelius)

(ingen deltagande hund i storlek dvärg)

Årets uppfödargrupp premierar den uppfödare som under året fått flest poäng genom sitt deltagande med hundar från egen uppfödning på SPKs utställningar.

Årets uppfödargrupp – Storpudel

Big Braggart

Uppfödare : Carina Kinde

Årets uppfödargrupp – Mellanpudel

Cupcakes

Uppfödare: Erica Iseby

(inga deltagande grupper från storleken toy eller dvärg)