Ny version av RAS

Arbetet med RAS har pågått sedan 2021 och startades mitt under pandemin som nu är ett minne blott. Att samlas i grupp med diskussioner kring vår ras blev, precis som mycket annat denna tid, i digitala former. Webbinarium och diskussioner kring RAS hölls via Teams.

Under hösten 2022 kom SKK ut med en ny mall för hur RAS ska se ut och nu är Svenska Pudelklubbens RAS version 3.0 redo för er medlemmar att läsa, begrunda och lämna synpunkter kring. Vi vill ha era synpunkter på mail till lena.petri@pudelklubben.se senast den 15 april 2023.

När synpunkter är inkomna och eventuella ändringar gjorda kommer vi att bjuda in till ett Teamsmöte där vi tillsammans går igenom det nya RAS, inbjudan för anmälan kommer att publiceras på hemsidan efter den 15 april (teamsmötet kommer att ske i maj månad).

Klicka här för att komma till RAS version 3.0