Skip to content

Statuter för Årets Allroundpudel

Allroundlistans syfte är att främja förekomsten av vackra, arbetande pudlar och för att inspirera och uppmuntra medlemmar att engagera sig i olika tävlingsformer och därmed nyttja rasens mångsidighet.

Årslistan kommer att uppdateras 3 ggr per år.
SPK:s Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listan.

Listansvarig: Helena Troéng
Mejl: allroundlistan@pudelklubben.se

När du skickar in resultat ska följande vara med
– Hundens registrerade namn
– Ägarens namn
– Medlemsnummer i SPK
– Datum och ort för tävlingen samt resultatet

OBS! Nytt för år 2022 är att tävlande som önskar delta på listan skickar in sina resultat själv via ett formulär. För att komma till formuläret klicka på länken nedan.

Deltar du på draghundsprov eller Freestyle/Heelwork To Music-tävling mellan 15 december-31 december önskar vi även att du skickar in ett foto av ditt protokoll till listansvarig för verifiering av resultat. Tack för din hjälp!

Nedanstående regler gäller från 2018-01-01

 • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK. Kontroll av medlemskap sker inför publicering av delresultat samt inför fastställande av den slutgiltiga listan, dvs i december. 
 • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets allroundpudel.

Regler för Allroundlistan

 • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december.
 • Utländska resultat får ej tillgodoräknas
 • Vinnande allroundpudel tilldelas diplom som hämtas på årsmötet i den avdelning ägaren tillhör. Endast vinnaren premieras. Vid lika poäng vinner den som har resultat från flest grenar.
 • Särskiljning kommer att ske ner till 10:e plats. Därefter delas platserna enligt följande: om två hundar kommer på 11.e plats blir nästa hund nummer 13.
 • För att få delta på listan krävs att hunden tilldelats ett CK på officiell utställning. Detta behöver endast uppfyllas en gång under hundens liv.
 • Poäng för genomfört BPH/MH får tillgodoräknas varje år hunden deltar på listan
 • Max 3 resultat från respektive gren får räknas
 • Hund som deltagit i minst 3 grenar under året tilldelas 5 bonuspoäng (MH/BPH får enbart räknas som den 3e grenen året det genomförs)
 • Den slutliga listan publiceras i sin helhet på Pudelklubbens hemsida och Facebook samt med topp 10 i PudelNytt.

Poängberäkning för allroundlistan

Slutliga listan för 2021

Tidigare listor