Skip to content

Statuter för Årets Allroundpudel

Allroundlistans syfte är att främja förekomsten av vackra, arbetande pudlar och för att inspirera och uppmuntra medlemmar att engagera sig i olika tävlingsformer och därmed nyttja rasens mångsidighet.

Årslistan kommer att uppdateras 3 ggr per år och baseras på tävlingsresultat som skickats till Helena Troéng.

SPK:s Centralstyrelse utformar statuterna och är huvudansvarig för listan.

Ansvarig för poängräkning och publicering av listan: Helena Troéng ,
allroundlistan@pudelklubben.se

När du skickar in resultat ska följande vara med
– Hundens registrerade namn
– Ägarens namn
– Medlemsnummer i SPK
– Datum och ort för tävlingen samt resultatet

Nedanstående regler gäller från 2018-01-01

 • Ägare till hund på denna lista måste vara medlem i Svenska Pudelklubben, SPK. Kontroll av medlemskap sker inför publicering av delresultat samt inför fastställande av den slutgiltiga listan, dvs i december. 
 • Hund som är en SKK-registrerad pudel av godkänd färg, i enlighet med Svenska Pudelklubbens policy, kan tillgodoräkna sig sina resultat för tävlan om årets allroundpudel.

Regler för Allroundlistan

 • Resultat räknas för tävlande under ett kalenderår, dvs 1 januari-31 december.
 • Utländska resultat får ej tillgodoräknas
 • Vinnande allroundpudel tilldelas diplom som hämtas på årsmötet i den avdelning ägaren tillhör. Endast vinnaren premieras. Vid lika poäng vinner den som har resultat från flest grenar.
 • Särskiljning kommer att ske ner till 10:e plats. Därefter delas platserna enligt följande: om två hundar kommer på 11.e plats blir nästa hund nummer 13.
 • För att få delta på listan krävs att hunden tilldelats ett CK på officiell utställning. Detta behöver endast uppfyllas en gång under hundens liv.
 • Poäng för genomfört BPH/MH får tillgodoräknas varje år hunden deltar på listan
 • Max 3 resultat från respektive gren får räknas
 • Hund som deltagit i minst 3 grenar under året tilldelas 5 bonuspoäng (MH/BPH får enbart räknas som den 3e grenen året det genomförs)
 • Den slutliga listan publiceras i sin helhet på Pudelklubbens hemsida och Facebook samt med topp 10 i PudelNytt.

Poängberäkning för allroundlistan

Slutliga listan för 2021

Tidigare listor